41. KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2018

W związku z organizowaniem w 2018 roku 41. edycji konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka” informujemy że Otwockie Centrum Kultury jest organizatorem eliminacji miejskich, które odbędą się dnia 04.03.2018 r. o godz: 10:00 w budynku Teatru Miejskiego im. S. Jaracza w Otwocku, ul. Armii Krajowej 4.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 23.02.2018 r. na adres: Otwockie Centrum Kultury,   ul. Armii Krajowej 4, 05-400 Otwock.

 DO POBRANIA:

karta-uczestnika-warszawska-syrenka-2018

oswiadczenie-jury

regulamin-warszawska-syrenka-2018

REGULAMIN

41. KONKURSU RECYTATORSKIEGO

WARSZAWSKA SYRENKA

 

I. ORGANIZATORZY

Mazowiecki Instytut Kultury  – Organizator finału Konkursu

Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
– Współorganizator finału Konkursu

Organizatorzy lokalni (szkoły, ośrodki kultury, gminy Mazowsza, dzielnice Warszawy) – organizatorzy przeglądów eliminacyjnych

 

II. UCZESTNICY KONKURSU

Uczniowie szkół podstawowych:

klasy 0 – III (od 6-ciu lat)
lasy IV – VI
klasy VII – VIII i gimnazja

 

III. REPERTUAR

1.     Dotyczy wszystkich eliminacji:

Ÿ      Klasy 0 – III: jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty!

Ÿ      Pozostali: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut!

Ÿ      Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.

Ÿ      Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach.

Ÿ  Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru.

Ÿ  Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.

Ÿ  Komisje konkursowe mogą wprowadzać własne zapisy regulaminowe nie odbiegające od założeń Regulaminu przesłuchań finałowych

 

2. Dotyczy eliminacji finałowych:

Wszyscy uczestnicy recytują jeden utwór (do wyboru przez uczestnika).

W przypadku wątpliwości jury może poprosić o recytację drugiego utworu (dot. klas IV-VI, VII-VIII i gimnazjum).

 

IV. KRYTERIA OCENY

·       Jury jest powoływane przez właściwych organizatorów na każdym etapie eliminacji Konkursu

·       Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników ocenianych przez siebie, które jest obowiązkowym załącznikiem do protokołu na każdym poziomie eliminacji Konkursu. Brak załącznika oświadczenia jest podstawą do unieważnienia eliminacji.

Ÿ Jury ocenia:

o   dobór repertuaru

o   interpretacja utworu

o   kultura mowy

o   ogólny wyraz artystyczny.

 

V. NAGRODY

Eliminacje

O rodzaju nagród decydują organizatorzy lokalni Konkursu.

Finał

Organizator finału Konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i dyplomy uczestnictwa dla wszystkich wykonawców.

 

VI. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji:

Eliminacje środowiskowe–odbywają się w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych na terenie dzielnic i gmin;

Eliminacje gminnedla laureatów eliminacji środowiskowych, przeprowadzają gminne ośrodki kultury (ew. udzielają informacji o zmianie miejsca w ich gminie);

Eliminacje powiatowe dla laureatów eliminacji gminnych, przeprowadzają wytypowane placówki na terenie powiatu;

Finał konkursu – dla laureatów eliminacji powiatowych i stołecznych w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie.

 

W określonych wypadkach jeden z tych szczebli może zostać pominięty po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Instytutu Kultury.

 

Komisje powiatowe i stołeczne kwalifikują do Finału:

Ÿ  1 recytatora (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 100 osób;

Ÿ  2 recytatorów (z każdej kat. wiekowej), gdy liczba uczestników przekroczyła 100 osób.

Ÿ  Do finału mogą zostać zakwalifikowani tylko recytatorzy, którzy przeszli przez wszystkie pozostałe etapy konkursu lub, w określonych przypadkach, przez te etapy Konkursu, które wcześniej zostały uzgodnione z Mazowieckim Instytutem Kultury.

Ÿ  Mazowiecki Instytut Kultury zobowiązuje organizatorów lokalnych do przesłania w formie elektronicznej na adres a.mizinska@mik.waw.pl informacji o terminach eliminacji w regionach.

Ÿ  Protokoły z eliminacji powiatowych i stołecznych w formie elektronicznej powinny wpłynąć do Mazowieckiego Instytutu Kultury do 5 kwietnia 2018 r.

 

Finał 41. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka

odbędzie się w Centrum Promocji Kultury  dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w dniach 14 i 15 kwietnia 2018 r.

 

Koncert Laureatów 41. Konkursu Recytatorski Warszawska Syrenka

odbędzie się w Centrum Promocji Kultury  dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, w dniu 21 kwietnia 2018 r.

 

Dodatkowe informacje: Anna Mizińska (Dział Teatru MIK), a.mizinska@mik.waw.pl, tel. 22 586 42 14, 601 664 198.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie PLAKAT 41 WARSZAWSKA SYRENKA

    PLAKAT 41 WARSZAWSKA SYRENKA